ÇALIŞMA KOMİTELERİ

Çalışma Komiteleri 24 üyeden oluşmakta, üyenin CIGRE bireysel üyesi olması gerekmekte olup, 2 yıl süre ile görevlendirilmektedirler. Ülkemizden 4 Çalışma Komitesinde üye bulunmaktadır. 

A2 Trafolar   Emre Öztürk  - Gözlemci Üye  (ENPAY) 
A3  Yüksek Gerilim Teçhizatları     Hakan Turan - Asil Üye  (ENPAY)  
C4 Sistem Teknik Performansı   Ertugrul Partal - Asil Üye (TEIAS) 
D1 Malzemeler ve Yeni Test Teknikleri,  Faruk Erenler  Asil Üye (ENPAY)


Çalışma Grupları; Çalışma Komiteleri altında belirli bir konuya özel olarak, genellikle 3 yıllığına oluşturulan spesifik gruplardır. Üye sayısı değişiklik göstermekte olup, üyelerinin CIGRE üyesi olması şartı aranmamaktadır. Çalışmaları sonrasında yayınladığı broşürler, raporlar v.b. yayınlar sektörce yakından takip edilmektedir.

16 Çalışma Komiteleri:

A1 Döner Elektrik Makineleri,
A2 Trafolar,
A3 Yüksek Gerilim Teçhizatları
B1 İzole Kablolar,
B2 Havai Hatlar,
B3 Trafo Merkezleri,
B4 HVDC ve Güç Elektroniği,
B5 Koruma ve Otomasyon
C1 Sistem Gelişimi ve Ekonomisi,
C2 Sistem İşletimi ve Kontrolü,
C3 Sistem Çevresel Performansı,
C4 Sistem Teknik Performansı,
C5 Elektrik Piyasaları ve Yasal Düzenlemeler,
C6 Dağıtım Sistemleri ve Dağıtılmış Üretim
D1 Malzemeler ve Yeni Test Teknikleri,
D2 Bilgi Sistemleri ve Telekomünikasyon