CIGRE TÜRKİYE ULUSAL KOMITESİ

Uzun yıllardan beri üyesi olduğumuz CIGRE’de 40 üye sayısına ulaşmadığımız için Türkiye Ulusal Komitesi kurulamamış ve CIGRE’nin pek çok biriminde yer alma şansından mahrum kalınmıştır. Türkiye’den yeterli üye sayısına ulaşılması ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardındansa Ağustos 2014’de CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi TESAB altında oluşturulmuştur.

Üye Sayısı; 2015 yıl sonu itibarı ile 9 kurumsal I, 10 Bireysel 1, 1 Bireysel 2, 60 Öğrenci üyemiz bulunmaktadır.

CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi’nin temel görevleri;

 • Uluslarası bir organizasyonda Türkiye’nin temsil edilmesi,
 • Kurumsal ve bireysel üyelerin CIGRE üyelik işlemlerini düzenlemek,
 • Kurumları ve sektör uzmanlarını CIGRE üyeliğine teşvik etmek
 • CIGRE oturum ve sempozyumlarında ülke temsilini organize etmek, üyelerin hazırladıkları bildirileri değerlendirerek, uygun görülenleri CIGRE oturumlarında sunulmak üzere önermek,
 • CIGRE TC’leri için uzman önerisinde bulunmak ve ilgili ülkeler kapsamında uzmanlar arası işbirliğini teşvik etmek,
 • Çalışma Komitelerinin faaliyetlerini yansıtacak şekilde paneller düzenleyerek CIGRE çalışmaları hakkında üyeleri bilgilendirmek ve bilgi paylaşımını sağlamak,
 • Usul kurallarına uygun olarak CIGRE Yürütme Konseyi’ne ve Yönlendirme Komitesi’ne seçilmek üzere üyelerini belirlemektır.

CIGRE Türkiye Yürütme Komitesi;

CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi (TESAB), CIGRE konusundaki ana karar verici mekanizma olmasına rağmen, CIGRE faaliyetleri esas olarak CIGRE Türkiye Yürütme Komitesi’nde şekillenmektedir. 17 üyeden oluşan komite CIGRE faaliyetlerini yakından takip etmektedir. Aşağıda sıralananlar kuruluşundan bugüne değin, yani son bir yıl içindeki, CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi’nin etkinlikleridir:

 • Ocak 2015’de İstanbul’da düzenlenen Panel ile CIGRE Türkiye Ulusal Komitesinin tanıtımı yapılmıştır. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı Panele CIGRE Başkanı, Genel Sekreteri ve A2 – Havai Hatlar Çalışma Komitesi başkanı, TESAB Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, akademisyenler ve sektör uzmanları katılmıştır.
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi ile akademik koordinasyon sağlamak üzere Protokol imzalanmıştır.
 • CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi etkinliklerinin yer aldığı www.cıgreturkiye.org.tr web sitesi hizmete girmiştir.
 • 16 Kasım 2015 tarihinde ITU Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Salonunda “Güç Sistemlerinin Geleceği ve Elektromekanik Endüstrinin Rolü” konulu bir konferans düzenlenmiştir. 17-18 Kasım 2015 tarihlerinde CIGRE Teknik Komite toplantısına ev sahipliği yapılmış,
 • 19 Kasım 2015 günü ise TUBITAK UME Gebze laboratuarları ziyaret edilmiştir.
 • CIGRE-SEERC Bölgesel Çalışma Grubuna üye olunmuş, bu grup altında oluşturulan 4 çalışma grubuna üye bildirilmiş, çalışmalarına aktif olarak katılınmıştır.
 • 16 Çalışma Komitesinden 4’ünde üyemiz bulunmaktadır, ayrıca bazı çalışma gruplarına üye bildirilmiştir.

CİGRE Türkiye Ulusal Komitesi yönetmeliği :